Dinamització i gamificació

 

Desenvolupem intervencions dins l’horari lectiu i dins els  grups/classe, de cara a impulsar i enfortir els elements clau per a la millora del clima d’aula.

Què fem?:
  • Generem espais de reflexió a través de propostes d’intervenció basades en metodologies participatives, cooperatives i de creació artística.
  • Incorporem els elements clau de la convivència com a punt de partida per a un treball en profundiment.
  • Enfortim relacions dins el grup/classe.
  • Generem climes d’aula que permetin garantir l’èxit educatiu.
Per a qui?:

Centres Escolars de primària i secundària.

Per a què?:
  • Incorporació de conceptes clau que han de guiar les estratègies d’intervenció amb el grup.
  • Ser conscients de les necessitats i fortaleses de cada grup amb l’objectiu de posar-hi l’accent.
  • Millora del clima d’aula.