Diàlegs i acords prellibertat

Programa de prevenció de la reincidència en interns en els centres penitenciaris, a través de la intervenció en les relacions familiars i comunitàries. L’objectiu principal és restablir i millorar els vincles relacionals dels interns/es amb les seves famílies i/o l’entorn abans de la llibertat definitiva.

Què fem?:
 • Oferir espais de diàleg i Mediació entre Interns i les seves famílies o entorn relacional.
 • Resoldre els conflictes no judicialitzats i civils del interns amb les seves famílies o entorn relacional.
 • Reparar els danys causats pel penat a la seva família o entorn relacional.
 • Millorar la convivència i les relacions entre els interns i el seu entorn.
 • Donar suport tècnic especialitzat als equips penitenciaris en les situacions de conflicte i dany familiar i/o relacional.
Per a qui?:
 • Usuaris en situació de conflicte familiar o comunitari de tipus civil , pel qual no s’està complint condemna i que afecta negativament en el procés de llibertat o reinserció.
 • Situació del penat per a ser derivat al programa:
 • Amb previsió de llibertat definitiva de 3 a 6 mesos mínim.
 • Voluntat o pre-voluntat (per prescripció) de participació en el programa i/o en la resolució dialogada del conflicte.
 • Situació d’estabilitat psiquiàtrica.
 • Sense consum actiu de tòxics.
 • Amb capacitats cognitives i intel·lectuals que li permetin comprendre el procés i prendre decisions i acords d’acord amb els seus interessos.
Per a què?:
 • Incorporació d’estratègies alternatives en la gestió dels conflictes.
 • Reformulació de les relacions familiars.
 • Benestar emocional de totes les persones implicades en el procés.