Centres Educatius

La formació permanent de l'equip docent és una de les claus estratègiques de la intervenció per a la millora de la convivència. Des d'EsMediacio desenvolupem propostes segons la realitat de cada equip de treball.

Què fem?:

Desenvolupem  formacions i espais de reflexió per a docents i professionals que intervenen als centres per a una millor gestió de la intervenció amb l’alumnat i el desenvolupament de pràctiques restauratives als centres educatius.

Per a qui?:

Equips docents de primària i secundària

Per a què?:
  • Per assolir, en un plànol restauratiu, una qualitat en les intervencions
  • Per a que els equips docents es vegin acompanyats en aquest procés
  • Per assegurar una implementació de les propostes amb coherència amb el model.