La mediació ens facilita eines per la resolució ràpida i eficient del conflictes que apareixen a les empreses. La negociació i l'assessorament son claus en el procés.

Gestió dels conflictes laborals