Vincles Co

 

 

Projecte de suport a la parentalitat.

Programa de mediació en separacions judicialitzades amb nivells alts de conflictivitat interparental.

Participa: Consell Comarcal del Maresme i Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Què fem?:

Volem donar suport als progenitors, pares o tutors legals amb dificultats parentals a partir del treball en grup i amb la facilitació d'experts. Creiem que els aprenentatges en habilitats i coneixements parentals (habilitats comunicatives, gestió d’emocions i gestió de diferències, etc.) son peça clau en la millora de les relacions en el sí de les famílies.

El projecte preveu la detecció de situacions de risc o vulnerabilitat greu amb l’objectiu de realitzar un treball coordinat amb els serveis socials dels casos en que sigui necessari un seguiment o atenció.

Per a qui?:

El projecte està destinat a persones amb fills/es a càrrec d'entre els 0 i els 18 anys que tinguin desavinences en quant a la cura i criança dels seus fills i filles i amb una situació tant de convivència com de separació

Per a què?:

Millores en les relacions intrafamiliars.
Més consens entre progenitors i noves formes de comunicació i relació.
Dinàmiques familiars més estables i perdurables.