Conflictes empresarials

La intervenció en els conflictes d'ambit empresarial i organitzacional parteixen de la confidencialitat, la negociació i la neutralitat com a punts de partida per a un ressolució positiva així com preventiva dels conflictes. 

 

Què fem?:
 • Participem de la ressolució del conflicte.
 • Ajudem a reprendre o facilitar la comunicació.
 • Aconseguir solucions adaptades a cada situació concreta.
 • Atendre les necessitats de cada empresa o organització així com la de les persones que hi treballen.
 • Assolir acords perdurables.
Per a qui?:

A totes les empreses que es trobin en alguna de les situacions de conflicte més habituals:

 • Conflictes entre treballadors/es.
 • Conflictes entre responsables i personal treballador. 
 • Conflictes entre empresa i treballador/a.
 • Conflicte inter-organitzacionals 
Per a què?:
 • Per ajudar a estalviar costos de temps i monetaris en la gestió dels conflictes.
 • Per una gestió del conflicte des de la confidencialitat.
 • Per aconseguir el manteniment, el'nfortiment, així com la restauració de les relacions.
 • Per a reduïr l’impacte del conflicte en la imatge de l’empresa o organització.