Projecte Intra-penitenciari

Programa amb la finalitat d’incorporar la gestió dialogada de conflictes a través de la Mediació, i altres sistemes pacífics de resolució de conflictes, dins els mòduls dels Centres Penitenciaris com a element pedagògic pels interns i com a eina eficaç per resoldre els conflictes i millora de la convivència.

Què fem?:
 • Oferir espais de diàleg i mediació als interns
 • Resoldre els conflictes del interns que dificulten la convivència
 • Reparar els danys causats pel penat al mòdul o bé a altres interns
 • Millorar la convivència i les relacions entre els interns, i entre els interns i l'organització.
 • Facilitar eines i recursos en gestió de conflictes als interns
 • Incorporar la gestió dialogada de conflictes i la mediació com element pedagògic i d’aprenentatge dels interns
 • Facilitar espais de mediació i reparació als penats/des des de la igualtat ciutadana
 • Donar suport tècnic especialitzat als equips penitenciaris en les situacions de conflicte i dany

Per a qui?:
 • Interns en qualsevol grau penitenciari que tinguin algun tipus de conflicte amb el seu entorn immediat i vulguin resoldre’l per la via del diàleg i la mediació.

Per a què?:
 • Per a la millora del clima entre els interns.
 • Per incorporar la gestió dialogada de conflictes i la mediació com element pedagògic i d’aprenentatge dels interns.
 • Per a la reparació de danys causats pel penat al mòdul o bé a altres interns.