Convivència i Mediació

Programa per la implementació d’un servei de mediació municipal a partir de l'anàlisi previa de la convivència i la confecció d'un programa transversal.

Què fem?:
  • Millorar la convivència ciutadana i la cohesió local al municipi o barri mitjançant la gestió dialogada i extrajudicial del conflicte.
  • Millorar les relacions, les dinàmiques i el coneixement mutu.
  • Obtenir una diagnosi de la convivència i els principals conflictes i dificultats en la mateixa.
  • Dissenyar un programa transversal de convivència municipal.
  • Implicar a la ciutadania en el anàlisi i disseny del programa.
Per a qui?:

Ciutadania.

Per a què?:
  • Per a la millora de les relacions ciutadanes.
  • Per a la recerca deconsensos per a una millora de l'ús de l'espai públic.
  • Per a l'increment de l'empoderament i la participació de la ciutadania.
  • Per a una millora en la percepció ciutadana de l’atenció rebuda per part dels ens públics.
  • Per poder comptar amb un projecte de convivència ajustat a les necessitats del municipi o barri.