Grups familiars

Programa de prevenció i intervenció en famílies amb dificultats en la gestió de situacions disfuncionals. L’objectiu principal és dotar de suport i eines a les famílies per l’establiment d’una convivència familiar positiva pel bon desenvolupament dels i les menors.

Què fem?:
Per a qui?:
Per a què?: