Gestió de la recollida residus

Programa de sensibilització i promoció de la participació ciutadana en la gestió i processament de residus. L’objectiu principal és millorar la convivència ciutadana i la minimització de conflictes a les comunitats de veïns i veïnes derivats de la gestió del reciclatge de residus.

 

Què fem?:
  • Millorar la gestió de residus per part de la ciutadania i la utilització de l'espai públic per a tal finalitat.
  • Ajudar en el manteniment per a uns carrers i espais públics nets i lliures de residus.
  • Reduir el nivell de conflictivitat en relació als conflictes provinents de la gestió de residus.
  • Contribuir a la millora del medi-ambient.
Per a qui?:

Ciutadania.

Per a què?:
  • Espai públic més net i cuidat.
  • Augment de la sensibilització comunitària entorn a la cura de l'espai públic.
  • Reducció dels conflictes.
  • Millor utilització dels serveis i reducció de costos.
  • Co-responsabilització en relació a la gestió de residus a l'espai públic.
  • Millora de la convivència.