Processos participatius

Què fem?:
  • Fer partícip a la ciutadania dels debats i les decisions entorn a l'espai públic.
  • Crear i desenvolupar espais de participació i diàleg per trobar consensos de l'espai públic i en l'espai públic.
  • Treballar amb co-lideratge amb els poders públics i des de la co-responsabilització.
  • Donar valor i legitimar els resultats que se n'obtinguin.
Per a qui?:
  • Barris, comunitats o municipis petits.

Per a què?:
  • Consensos entorn l'espai públic.
  • Implicació i participació de la Ciutadania.
  • Empoderament i vinculació en l'espai públic.
  • Reducció i prevenció del conflicte in-operatiu.
  • Repartiment del poder i creació de pertinença.