Sessió formativa a càrrec de Jean Schmitz

19/04/2023

El passat dimecres 19 d'abril, a les instal·lacions de l'Institut Domènec Perramon del municipi d'Arenys de Munt, EsMediacio va organitzar una jornada formativa per a equips docents sobre Pràctiques Restauratives (en endavant PR) i Cercles de diàleg. La proposta, que va comptar amb la presència de Jean Schmitz, expert en PR i Gestió integradora dels conflictes, tenia com a objectius principals, la promoció de les PR en contextos d'educació formal així com la de generar xarxa entre els centres i docents assistents.

El taller, de 3 hores de durada, va facilitar eines d'aplicació pràctica a l'aula i va fer un repàs d'alguns dels elements més destacats de les PR com la Finestra de la disciplina social o els principis d'un procés just ajudant a què els i les assistents exposessin dubtes d'aplicació metodològica.

Amb aquesta acció EsMediacio vol seguir-se situant com a entitat promotora de les PR a la comarca del Maresme tot generant una xarxa de professionals que apliquen les eines i metodologies pròpies d'aquestes metodologies en el marc escolar.

Per l'inici del nou curs s'està treballant per a poder celebrar una segona trobada que ens permeti aprofundir i continuar generant xarxa i un model vàlid per a la millora de la convivència als nostres centres educatius de primària i secundària.