Programa Ed-Conviu

 

Programa de suport i implementació d’accions per educar en convivència i en la no violència dins els centres educatius de primària i secundaria

Què fem?:
 • Col·laborem i implementem estratègies per a millorar la convivència dins el centre educatiu.
 • Fomentem la cultura del diàleg i la pau a tota la comunitat educativa.
 • Educar en habilitats socials com a base de la prevenció de la violència.
 • Introduim al centre i als claustres elements i eines de  prevenció i gestió dialogada de conflictes i de justícia restaurativa.  
 • Implementem la gestió dialogada dels conflictes i la mediació com a eines bàsiques en la resolució del conflictes. 
 • Promovem la implicació i el compromís de tots els agents educatius i socials en la millora de la convivència al centre.

Per a qui?:
 • Centres Educatius de primària i secundària
Per a què?:
 • Per reduïr els nivells de conflictivitat, violència i assetjament i assolir una convivència de qualitat als centres educatius.
 • Per a intervenir amb nous recursos, noves estratègies i nove estructures que ens acostin a una convivència de qualitat.
 • Per millorar la qualitat en el compromís i la implicació dels agents presents als centres.
 • Per a la millora del clima escolar i l'èxit educatiu