Quan apareixen diferències que ens generen malestar psicològic
i provoquen ruptures i conflictes familiars,
la mediació es converteix en un tractament preventiu,
respectuós i resolutiu del conflicte familiar.