Pràctiques restauratives

 Intervencions, des de model de Justícia Restaurativa, en situacions de conflicte i/o assetjament a través del nostre equip de mediadors/es escolars.

 

Què fem?:
 • Col·laborem amb els centres educatius en la gestió dels conflictes que debiliten la convivència.
 • Reduim els temps de gestió dels conflictes latents.
 • Mostrem un model de gestió de conflictes alternatiu al model punitiu.
 • Detectem necessitats dels centres educatius en matèria de convivència.
 • Assessorem en quant a la tipologia d'intervenció més adequada.
Per a qui?:
 • Centres Escolars de primària i secundàriaLorem ipsum
Per a què?:
 • Per reduïr les expulsions, principalment en l'etapa de secundària, entenent que no corresponen al model restauratiu que volem implementar.
 • Per a la millora dels processos de gestió dels conflictes.
 • Per ajudar al claustre en la incorporació de noves estratègies d’intervenció.
 • Per a reduïr el nivell de conflictivitat general dels centres.
 • Per a l'rmpoderamen d’infants i joves en l’autogestió dels seus propis conflictes.