La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Benvinguts a EsMediacio

Som una entitat de gestió de conflictes i mediació per la promoció, la difusió i la implementació de la gestió integral dels conflictes

 


  

Missió

Volem millorar les relacions i la convivència en la societat, crear consens, i en últim terme ajudar a la construcció de la pau social mitjançant l’entesa i relacions saludables entre les persones, grups, classes i estaments socials. 

Visió

Volem ser referents dins l’àmbit de la mediació i la gestió de conflictes com a entitat innovadora i de qualitat en la creació del consens, de la convivència i del civisme pel desenvolupament de la pau social. 

Aspirem a ser reconeguts per la ciutadania com a entitat innovadora i de referència en totes les nostres línies d’actuació en la gestió i resolució de conflictes, i que destaca per la qualitat i pels resultats dels seus serveis, així com per l’expertesa i bones pràctiques dels seus professionals.   

Valors

- Visió INTEGRAL del conflicte
- COMPROMÍS amb les persones i amb la societat
- Facilitació per l’ACCESIBILITAT als seus serveis
- QUALITAT en la intervenció i les actuacions 
- INTERDISCIPLINARIETAT en totes les intervencions i actuacions
- CONFIANÇA en relació als nostres principis, confidencialitat, neutralitat, etc.
- RESPONSABILITAT en l’objectiu d’assolir la nostra missió
- Promoció de l'AUTONOMIA i la PARTICIPACIÓ per a la resolució dels conflictes de les persones i la societat

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?