La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Oferta: Mediador/a - Coordinador/a Parental                    

Data: 27/05/2021

Estat: OBERTA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

 • Denominació del lloc de treball: Mediador/a - Coordinador/a parental.
 • Tipus de relació laboral: Incorporació a l’equip com a col·laborador puntual amb possibilitats imminents de contractació.
 • Lloc de treball: Seu a Mataró però necessària intervenció dins la província de Barcelona.
 • Salari: Segons conveni Acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
 • Data incorporació: Immediata.

Finalitat del lloc de treball: Mediació familiar i coordinació parental.

Tasques i funcions: 

- Intervenció a famíiles en Mediació i Coordinació parental.

- Intervenció grupal.

- Coordinació amb la Xarxa de suport a la família i amb els diferents operadors.

- Coordinació amb serveis jurídics i jutjats.

- Gestió d'expedients i realització d'informes.

Experiència: 

Anys d'experiència: 2

Descripció breu de l'experiència:

Experiencia en intervenció a Famílies en situació de risc o conflicte i/o experiència en Mediació familiar i coordinació parental. Experiència en intervenció grupal.

Formació mínima necessària: 

- Postgrau o màster en gestió de conflictes i Mediació familiar (IMPRESCINDIBLE)

- Formació específica en coordinació de parentalitat. (IMPRESCINDIBLE)

- Formació especifica en intervenció familiar, terapèutica, intervenció grupal, de violència familiar o similar. (VALORABLE)

Altres requisits: 

Carnet de conduir i vehicle propi. 

Característiques personals: 

Persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives, socials i negociadores. Capacitat de treball en equip. Persona amb habilitats de gestió de situacions difícils i autogestió emocional. 

Organització: 

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes.

www.esmediacio.cat 

Tipus d ́institució: 

Tercer Sector social de gestió de serveis públics i privats. 

 

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes. 

Ronda O’Donnell, 79-81, Ent. 4o, Mataró, 08303. 

www.esmediacio.cat 

 

Oferta: Mediador/a Comunitari/a                    

Data: 29/06/2020

Estat: TANCADA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

Denominació del lloc de treball: Mediador/a comunitari/a.

Data límit de subscripció a l’oferta: Dimecres dia 2 de Juliol

Tipus de Contracte:

Contracte d’obra i servei. 

Duració del contracte: del 6 de juliol al 31 de desembre. 

Hores: 12 hores setmanals  ampliables  a partir del 15 de setembre. 

Jornada laboral setmanal:

Dimarts de 9 a 13h. 

Dilluns i dijous de 16:30  a 20:30 h. 

Possibilitat de flexibilitat horària per adaptació a les intervencions . 

Lloc de treball:  Maresme.

Salari: Segons conveni Acció Social i Ciutadania en titulació de tècnic mig. 

Data incorporació: 6 de Juliol.

Finalitat del lloc de treball: 

Millora de la convivència i gestió de conflictes en comunitats de veïns i barris i mediació escolar. 

Tasques i funcions:

-       Contacte i dinamització de comunitats de veïns i barris. 

-       Gestió de conflictes veïnals i de barri en relació a l’espai públic. 

-       Sensibilització i informació en relació a accions cíviques en relació a l’ús de l’espai públic i la convivència. 

-       Realització i implementació  de campanyes preventives de convivència.   

-       Dinamització  i implementació del programa de convivència escolar. 

-       Gestió de conflictes en l’entorn escolar.

-       Implementació de programes de convivència escolar. 

-       Formació a centres educatius. 

-       Suport en altres activitats derivades dels projectes. 

Formació necessària: 

Titulació en l’àmbit de la intervenció social: Treballador/a Social, Educador/a Social, Psicòleg/a, etc.. 

Titulació superior universitària en Mediació comunitària. 

Experiència mínima d'1 any en mediació comunitària. 

Característiques personals:

Persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives , socials  i negociadores. Capacitat de treball en equip. Experiència en treball comunitari , de gestió d’espais públics i entorn escolar. Creativitat. Persona amb habilitats de gestió de situacions difícils i autogestió emocional. 

Organització:

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes. 

www.esmediacio.cat

Tipus d´institució:

Tercer Sector social de gestió de serveis públics i privats. 

Descripció breu de la institució:

EsMediació, Gestió Integral de Conflictes,  és una entitat no lucrativa que es va constituir al Juliol del 2014. 
EsMediació té per finalitat promoure, difondre i implementar la gestió integral del conflictes per la millora de la convivència,  la creació de consens  i  de la pau social, entenent per pau social l’entesa i relacions saludables entre les persones,  grups i estaments socials. 

L’entitat es vertebra a través dels valors de interdisciplinarietat, qualitat, innovació, accessibilitat, compromís, autonomia i treball integral i transversal els quals ens defineixen. 

Persones interessades poden enviar email i currículum abans del dia 2 de juliol indicat al títol del missatge el lloc de treball per la que és candidat a esmediacio@esmediacio.cat .

 

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes. 

Ronda O’Donnell, 79-81, Ent. 4º, Mataró,  08303. 

www.esmediacio.cat

 

 


Oferta: Mediador/a Comunitari/a                    

Data: 29/06/2020

Estat: TANCADA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

Denominació del lloc de treball: Mediador/a comunitari/a per espai públic lúdic-esportiu.

Data límit de subscripció a l’oferta: Dimarts dia 30  de Juny del 2020.  

Tipus de Contracte: Contracte d’obra i servei. 

Duració del contracte: del 3 de Juliol al 30 d’agost

Hores: de 16 a 24h setmanals. 

Jornada laboral setmanal: de 11 a 20h en cap de setmana.

Lloc de treball:  Badia del Vallès. 

Salari: Segons conveni Acció Social i Ciutadania en titulació de tècnic mig. 

Data incorporació:  3 de juliol.

Finalitat del lloc de treball: Prevenció i gestió dialogada i alternativa de conflictes en espai públic municipal lúdic-esportiu.

Tasques i funcions:

 • Disseny i implementació d’accions preventives de conflictes.
 • Implementació d’accions de promoció de la convivència.
 • Gestió de conflictes des de la Mediació i altres eines de gestió de conflictes. 
 • Implementació dels processos de gestió de conflictes en l’espai públic.  
 • Coordinació amb responsables del servei. 
 • Treball transversal i coordinació amb altres operadors de conflictes municipals. 

Formació necessària: 

Titulació en l’àmbit de la intervenció social: Treballador/a Social, Educador/a Social, Psicòleg/a, etc.. 

Titulació superior universitària en Mediació comunitària. 

Experiència mínima d'1 any en activitats afins. 

Característiques personals:

Persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives , socials  i negociadores. Capacitat de treball en equip. Experiència en treball comunitari i de gestió d’espais públics. Creativitat. Persona amb habilitats de gestió de situacions difícils i autogestió emocional. 

Organització:

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes. 

www.esmediacio.cat

Tipus d´institució:

Tercer Sector social de gestió de serveis públics i privats. 

Descripció breu de la institució:

EsMediació, Gestió Integral de Conflictes,  és una entitat no lucrativa que es va constituir al Juliol del 2014. 
EsMediació té per finalitat promoure, difondre i implementar la gestió integral del conflictes per la millora de la convivència,  la creació de consens  i  de la pau social, entenent per pau social l’entesa i relacions saludables entre les persones,  grups i estaments socials. 

L’entitat es vertebra a través dels valors de interdisciplinarietat, qualitat, innovació, accessibilitat, compromís, autonomia i treball integral i transversal els quals ens defineixen. 

Persones interessades poden enviar email i currículum abans del 1 de Juliol  indicat al títol del missatge el lloc de treball per la que és candidat a  esmediacio@esmediacio.cat .

 

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes. 

Ronda O’Donnell, 79-81, Ent 4ª, 08303, Mataró. 

www.esmediacio.cat


Oferta: interventor Social Comunitari                    

Data: 28/02/2018

Estat: TANCADA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

Denominació del lloc de treball:

Interventor Social Comunitari. Participació, voluntariat i Gent Gran.

Data límit de subscripció a l’oferta:

Divendres dia 9 de Març del 2018.

Tipus de Contracte:

Contracte de prestació de serveis de 16 hores setmanals amb possibilitat d’ampliació.

Dins conveni laboral d’Acció social i ciutadania.

Jornada laboral setmanal:

Dos matins a la setmana de 8:30 h a 14:30h

Una tarda de 16h a 20h

Lloc de treball:

Maresme

Salari:

Segons conveni Acció Social i Ciutadania.

Data incorporació:

Immediata.

Finalitat del lloc de treball:

Desenvolupament i implementació del programa comunitari adreçat a la xarxa comunitària i les persones grans.
Dinamització i gestió d’espais de participació i voluntariat.

Tasques i funcions:

 • Gestió i implementació del projecte.
 • Dinamització de la xarxa comunitària
 • Dinamització d’espais de  participació.
 • Gestió i dinamització de voluntariat.
 • Coordinació amb serveis i entitats municipals.
 • Realització de campanyes de difusió i comunicació del projecte.
 • Dinamització comunitària.
 • Actuacions formatives i de difusió del projecte.

Formació necessària:

Formació en l’àmbit de la intervenció social: Treballador Social, Educador Social, Mediador o Psicòleg.

Es valorarà formació i coneixement en Mediació, treball comunitari, participació i/o Gent Gran.

Experiència:

Com a mínim d'1 any en activitats afins.

Característiques personals:

Persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives i de lideratge. Capacitat de treball en equip. Experiència en treball comunitari i de gestió d’espais participatius. Flexibilitat i adaptabilitat a situacions i canvis. Creativitat.

Altres requisits:

Català i castellà parlat i escrit.

Organització:

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes.

www.esmediacio.cat

Tipus d´institució:

Tercer Sector social de gestió de serveis públics i privats.

Descripció breu de la institució:

EsMediació, Gestió Integral de Conflictes,  és una entitat no lucrativa que es va constituir al Juliol del 2014.
EsMediació té per finalitat promoure, difondre i implementar la gestió integral del conflictes per la millora de la convivència,  la creació de consens  i  de la pau social, entenent per pau social l’entesa i relacions saludables entre les persones,  grups i estaments socials.

L’entitat es vertebra a través dels valors de interdisciplinarietat, qualitat, innovació, accessibilitat, compromís, autonomia i treball integral i transversal els quals ens defineixen.

Persones interessades poden enviar email i currículum abans del 25 de Gener a esmediacio@esmediacio.cat

EsMediacio, Gestió Integral de Conflictes.

C/ Antoni Torrent, 30, 1er B. Arenys de Mar, 08350

www.esmediacio.cat

 


Oferta: interventor/a social comunitari/ària

Data: 16/01/2017

Estat: TANCADA

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Denominació del lloc de treball: Interventor social comunitari. Participació, voluntariat i gent gran.

Data límit de subscripció: 25 de gener de 2017 

Tipus de Contracte: contracte de prestació de serveis de 15 hores setmanals segons Conveni laboral d’acció social i ciutadania.

Jornada laboral setmanal: dos matins a la setmana (de 9h a 14.30h) i una tarda (de 16h a 20h)

Lloc de treball: Arenys de Munt (Maresme)

Salari: segons Conveni d'acció social i ciutadania.

Data incorporació: immediata. 

Finalitat del lloc de treball: desenvolupament i implementació del programa comunitari adreçat a les persones grans. Dinamització d’espais de participació i voluntariat.

Tasques i funcions:

- Gestió i implementació del projecte

- Dinamització d’espais de  participació

- Gestió i dinamització de voluntariat

- Coordinació amb serveis municipals i altres entitats

- Realització de campanyes de difusió i comunicació del projecte

- Dinamització comunitària

Formació necessària: formació en l’àmbit de la intervenció social (treballador social, educador social, mediador o psicòleg). Es valorarà la formació i els coneixements en gestió comunitària, participació i/o gent gran. 

Experiència: mínima d'un any en activitats afins. 

Característiques personals: persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives i de lideratge. Capacitat de treball en equip. Experiència en treball comunitari i de gestió d’espais participatius. Flexibilitat i adaptabilitat a situacions i canvis. Creativitat. 

Altres requisits: català i castellà parlat i escrit. 

Organització: EsMediacio - Gestió integral de conflictes

Tipus d'institució: tercer sector social de gestió de serveis públics i privats. 

Descripció breu de la institució: EsMediacio - Gestió integral de conflictes és una entitat no lucrativa que es va constituir al Juliol del 2014. EsMediacio té per finalitat promoure, difondre i implementar la gestió integral del conflictes per la millora de la convivència, la creació de consens i de la pau social, entenent per pau social l’entesa i relacions saludables entre les persones, grups i estaments socials. 

L’entitat es vertebra a través dels valors de interdisciplinarietat, qualitat, innovació, accessibilitat, compromís, autonomia i treball integral i transversal els quals ens defineixen. 

 

TRAMESA DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades poden enviar un correu electrònic amb el seu currículum abans del dia 25 de generinfo@esmediacio.cat

 

EsMediacio - Gestió integral de conflictes

C/ Antoni Torrent, 30 1r-b

08350 Arenys de Mar

www.esmediacio.cat


Oferta: mediador/a comunitari/ària

Data: 27/01/2016

Estat: TANCADA

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Denominació del lloc de treball: mediador comunitari 

Data límit de subscripció: 10-2-2016

Tipus de Contracte: a determinar. Temporal per 7 mesos

Jornada: fllexibilitat horària; tardes i algun dissabte puntual al matí 

Horari: 5 hores setmanals

Ciutat de treball: Arenys de Munt (Maresme)

Salari: 336,42 € bruts al mes 

Data incorporació: 15/02/2016

Finalitat del càrrec: realització de processos participatius i intervenció des de la gestió de conflictes en comunitats de veïns i barris

Tasques i funcions

- Contacte i dinamització de comunitats de veïns i barris 

- Realització de reunions participatives 

- Disseny,  suport i realització de processos participatius 

- Implementació d’actuacions resultats dels processos participatius 

- Suport en altres activitats derivades del projecte

Formació: formació de postgrau o màster en Mediació Comunitària

Experiència: comom a mínim d'1 any en activitats afins 

Característiques personals: persona amb alta capacitat i habilitats comunicatives, experiència en treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat a situacions i canvis, amb habilitats empàtiques i d’escolta, creativa 

Altres requisits: català i castellà escrit i parlat

Organització: EsMediacio - Gestió integral de conflictes 

Tipus d'institució: tercer sector social de gestió de serveis públics i privats. 

Descripció breu de la institució: EsMediacio - Gestió integral de conflictes és una entitat no lucrativa que es va constituir al Juliol del 2014. EsMediacio té per finalitat promoure, difondre i implementar la gestió integral del conflictes per la millora de la convivència, la creació de consens i de la pau social, entenent per pau social l’entesa i relacions saludables entre les persones, grups i estaments socials. L’entitat es vertebra a través dels valors de interdisciplinarietat, qualitat, innovació, accessibilitat, compromís, autonomia i treball integral i transversal els quals ens defineixen. 

 

TRAMESA DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades poden enviar un correu electrònic amb el seu currículum a info@esmediacio.cat

Persona de contacte: Eva Noguera

 

EsMediacio - Gestió integral de conflictes 

C/ Antoni Torrent, 30 1r-b

08350 Arenys de Mar

www.esmediacio.cat

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?